Obrazovni profili:

Srenja škola „Mladost“ vrši upis učenika na sledeće profile – smerove:

Gimnazija, opšti smer – četiri godine,

 1. Najbolja osnova za dalje školovanje i upis na više škole i fakultete, kao što su: Medicinski, Filološki, Veterinarski, Stomatološki, Elektrotehnički fakultet, Fakultet za bezbednost i td.

Ekonomski tehničar – četiri godine,

 1. Mogućnost direktnog zapošljavanja ili upisa na Ekonomski fakultet, poslovne fakultete i fakultete za menadžment.

Pravni tehničar – četiri godine,

 1. Mogućnost direktnog zapošljavanja ili upisa na Pravni fakultet, poslovne fakultete i fakultete za menadžment.

Trgovac – tri godine.

 1. Mogućnost direktnog zapošljavanja u firmama koje imaju trgovinsku delatnost .

Kriterijumi upisa: 

Svi učenici koji završe osnovnu školu i polože završni ispit mogu da nastave školovanje kroz srednjoškolsko obrazovanje.

Svi učenici stariji od 17 godina mogu da obave upis u srednju školu u svojstvu vanrednog učenika, dok mlađi od 17 godina upisuju srednju školu kao redovni učenici. Srednja škola nije obavezna.

Rangiranje učenika prilikom upisa u srednju školu vrši se na osnovu bodova ostvarenih uspehom tokom školovanja (maksimalno 70) i bodova stečenih na malom maturi (maksimalno 30). Učenici mogu da steknu i dodatne bodove, ako su osvojili neku od nagrada na takmičenjima i na taj način mogu da steknu najviše 20 bodova po predmetu. Uzimaju se samo bodovi ostvareni sa takmičenja u osmom razredu.

Bodovi za srednje škole 

Ukupan broj bodova koji će se uzeti u razmatranje prilikom upisa u srednju školu ostvaruje se na osnovu uspeha u školi i bodova koje nosi mala matura. Na osnovu uspeha u školi moguće je ostvariti ukupno 70 bodova, dok mala matura nosi maksimalno 30 bodova.

Bodovi koji se dobijaju za uspeh računaju se na sledeći način:

 • uspeh iz šestog razreda množi se sa četiri,
 • uspeh iz sedmog i osmog razreda množe se sa pet,
 • sabiranjem ova tri broja dobija se iznos bodova za uspeh u školi.

Učenici mogu da steknu i dodatne bodove, ako su osvajali nagrade na takmičenjima iz predmeta u osmom razredu.

Uspesi na međunarodnim takmičenjima nose najviše bodova:

 • Prvo mesto – 20 bodova
 • Drugo mesto – 18 bodova
 • Treće mesto 14 bodova

Uspesi na republičkim takmičenjima nose:

 • Prvo mesto – 8 bodova
 • Drugo mesto – 6 bodova
 • Treće mesto – 4 boda

Ukoliko učenik ostvari više nagrada iz istog predmeta, računa se ona na kojoj je osvojio više bodova.

Prilikom rangiranja, ako učenici imaju isti broj bodova, prednost ima onaj koji je nosioc diplome “Vuk Karadžić”, zatim onaj koji je osvojio više nagrada na takmičenjima i na kraju oni koji su osvojili više bodova na završnom ispitu.

Potrebna dokumenta:

 1. zvod iz matične knjige rođenih
 2. Popunjen obrazac prijave za upis u srednju školu
 3. Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi
 4. Svedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole
 5. Uverenje o položenom završnom ispitu
 6. Svedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole
 7. Lekarsko uverenje za upis u srednju školu (nije potrebno za sva zanimanja)
 8. Diplome o osvojenim nagradama

Pročitaj više http://srednjeskole.edukacija.rs/mala-matura-upis-u-srednje-skole