Ne postoji ni jedna delatnost u savremenom svetu kojoj nije potreban administrativni stručnjak. Dugo vremena u našoj praksi vladalo je mišljenje da poslove u administraciji mogu da obavljaju i lica koja su završila druge srednje škole, a to se pokazalo veoma pogrešnim. Za obavljanje pojedinačnih grupa administrativnih poslova postoje odgovarajući obrazovni profili. Medjutim, najšire mogućnosti, ipak, pruža pravni tehničar.

Pored stručnih predmeta iz oblasti prava i ekonomije učenici stiču i solidno opšte obrazovanje.

Pravni tehničar ima mogućnost zaposlenja, pre svega u državnim organima, ali i u svim ustanovama i preduzećima na administrativnim, upravnim, birotehničkim poslovima kao i poslovima matičara.

Istovremeno, po završetku srednje škole, imaju mogućnost da nastave svoje školovanje kroz jednogodišnju specijalizaciju u matičnoj školi na smeru: administrativno-sudski izvršitelj i poslovni sekretar.

Učenici koji završe ovaj obrazovani profil, naučiće pravo i zakone naše i drugih zemalja, radeći dobro plaćen posao, a uz dalje školovanje na Pravnom fakultetu rešavaće sudske sporove i imaće mogućnost da otvore sopstvenu advokatsku kancelariju.