НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

ПРОФЕСОР ПРЕДМЕТ
Иванка Јовић Српски језик и књижевност
Данило Радојковић Српски језик и књижевност
Ирина Јанкуцић – Милановић Српски језик и књижевност
Драган Стјепановић Српски језик и књижевност
Јадранка Цветковић Српски језик и књижевност
Мина Савић Енглески језик
Ивана Богдановић Енглески језик
Сања Петковић – Арсенков Енглески језик
Аница Радојчић Енглески језик
Петар Петровић Енглески језик
Милунка Милошевић Француски језик
Тамара Јовановић Француски и латински језик
Кристина Милетић Руски језик
Миле Миладиновић Историја
Барбара Ивковић Историја
Емина Стојковић Историја
Владан Милановић Географија
Владимир Лукић Физика
Предраг Симоновић Физика
Бранка Милошевић Математика
Катица Станкић Математика, Рачунарство и информатика
Владан Живковић Математика, Рачунарство и информатика
Владан Димитријевић Математика
Марина Живковић Математика
Биљана Атанацковић Рачунарство и информатика
Александар Ракићевић Рачунарство и информатика
Борјанка Перић Хемија
Олгица Савић Хемија
Будинка Драгуљевић Биологија
Катица Јанковић Биологија
Душан Миливојевић Филозофија
Радиша Вујчић Социологија, Грађанско васпитање
Лидија Животић Стручни сарадник – психолог
Ана Траиловић Стручни сарадник – педагог
Бранка Трифуновић Уметност
Љубиша Миливојевић Музичко васпитање
Драган Ђурђевић Физичко васпитање
Игор Шошић Физичко васпитање
Миле Стефановић Физичко васпитање
Милан Мићић Верска настава
Спиридон Пацикас Економска група предмета
Бобан Гласновић Економска група предмета
Мирко Плавшић Економска група предмета
Биљана Плавшић Економска група предмета
Сандра Миливојевић Економска група предмета
Милица Павловић Наставник практичне наставе
Владица Миловановић Координатор практичне наставе
Јелена Граонић Правна група предмета
Војкан Ђорђевић Правна група предмета
Милош Животић Правна група предмета