СПИСАК УЏБЕНИКА – ТРГОВИНА

ТРГОВИНА

1. РАЗРЕД

Р.БР. НАЗИВ КЊИГЕ ИЗДАВАЧ АУТОР
1. ЧИТАНКА,УДЖБЕНИК ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДНЈИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА KLETT,2015 ГОД. МИОДРАГ ПАВЛОВИЋ
2. CHILL OUT, CAMBRIDGE KLETT,2013. ГОД.  
3. МАТЕМАТИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ZUNS, 2013. ГОД. Р. ДЕСПОТОВИЋ, Р. ТОШИЋ, Б. ШЕШЕЉА
4. ОСНОВИ ТГРОВИНЕ ЗА ПРВИ РАЗРЕД ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ZUNS,БЕОГРАД, 2015. ГОД. СТИПЕ ЛОВРЕТА, ГОРАН ПЕТКОВИЋ
5. ТЕХНИКА ПРОДАЈЕ И УСЛУГЕ КУПЦИМА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ZUNS,БЕОГРАД, 2016. ГОД. ГОРАН ПЕТКОВИЋ, СЛАВИЦА БОЖОВИЋ
6. ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ ZUNS,БЕОГРАД 2015. ГОД. ЗОРИЦА КОСТИЋ
7. ИСТОРИЈА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ТРОГОДИШЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА ZUNS,БЕОГРАД, 1991. ГОД. МИЛУТИН ПЕТРОВИЋ, НОВИЦА БОЈОВИЋ
8. ХЕМИЈА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ТРОГОДИШЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА ZUNS, БЕОГРАД, 1991-2015 ГОД. РОЗАЛИЈА ХОРВАТ, МИЛОЈЕ РАКОЧЕВИЋ
9. ДНЕВНИК ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ ЗА ПРВИ РАЗРЕД ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ZUNS,БЕОГРАД. 2015. СЛАВИЦА БОЖИЋ, ГОРДАНА ВУЈОШЕВИЋ, МАРИЦА КНЕЖЕВИЋ
10. РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА    
11. ПОЗНАВАНЈЕ РОБЕ ЗА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ZUNS, БЕОГРАД, 2007. НАДА МИЛИСАВЉЕВИЋ, НАДА МАРКОВ

2. РАЗРЕД

Р.БР. НАЗИВ КЊИГЕ ИЗДАВАЧ АУТОР
1. ЧИТАНКА,УЏБЕНИК ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА KLETT,БЕОГРАД 2015 МИОДРАГ ПАВЛОВИЋ
2. CHILL OUT 2, CAMBRIDGE 2013 KLETT, 2014 КАРЛА ТКАДЛЕЧКОВА, МАРИНА ХЕНДЕРСОН, РАДМИЛА ВИСКОЧИЛОВА, НАТАЛИЈА ОРЛОВА, Љ. ПОША
3. МАТЕМАТИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД СА ДВА ЧАСА НЕДЕЉНО ZUNS,  БЕОГРАД 2011 СЛОБОДАНКА КЕЧКИЋ, ЈОВАН КЕЧКИЋ, ОЛИВЕРА СТОЈКОВИЋ
3. ТЕХНИКА ПРОДАЈЕ И УСЛУГЕ КУПЦИМА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ЗУНС, БЕОГРАД, 2016. ЉУБОМИР МИЛОСАВЉЕВИЋ, МИЛА ЈАНЧЕТИЋ, ЉУБИВОЈЕ МЛАДЕНОВИЋ,ЉУБИСАВ ЈОЛОВИЋ
4. МАРКЕТИНГ У ТРГОВИНИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ЗУНС, БЕОГРАД 1990. ГОД. ХАСАН ХАНИЋ, СТИПЕ ЛОВРЕТА, ЈЕЛЕНА АНИЋ

 

5. ОСНОВИ ПОСЛОВАЊА У ТРГОВИНИ ЗУНС, БЕОГРАД СТИПЕ ЛОВРЕТА, ДРАГИША РАДУЛОВИЋ
6. ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ ЗА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ЗУНС, БЕОГРАД, 2007. НАДА МИЛИСАВЉЕВИЋ, НАДА МАРКОВ
7. ДНЕВНИК ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ЗУНС, БЕОГРАД, 2015. СЛАВИЦА БОЖИЋ, ГОРДАНА ВУЈОШЕВИЋ, МАРИЦА КНЕЖЕВИЋ

3. РАЗРЕД

Р.БР. НАЗИВ КЊИГЕ ИЗДАВАЧ АУТОР
1. ЧИТАНКА, УЏБЕНИК ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА КЛЕТТ, БЕОГРАД 2015. ГОД МИОДРАГ ПАВЛОВИЋ
2. CHILL OUT 3, CAMBRIDGE 2013 КЛЕТТ, БЕОГРАД КАРЛА ТКАДЛЕЧКОВА,НАТАЛИЈА ОРЛОВА
3. МАТЕМАТИКА ЗА ТРОГОДИШЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ ЗУНС, БЕОГРАД 2002 ГРАДИМИР ВОЈВОДИЋ
4. ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ ЗУНС, БЕОГРАД ИВО САВИЋ, ВЕЉКО ТЕРЗИЈА
5. ГЕОГРАФИЈА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА ЗУНС, БЕОГРАД МИРКО ГРЧИЋ, СТЕВАН СТАНКОВИЋ, ЉИЉАНА ГАВРИЛОВИЋ
6. СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА ЗУНС, БЕОГРАД  
7. КОМЕРЦИЈАЛНО ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ ЗА СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ ЗУНС, БЕОГРАД 2007. МИЛА К. ЈАНЧЕТОВИЋ
8. НАБАВКА И ФИЗИЧКА ДИСТРИБУЦИЈА ЗА СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ ЗУНС, БЕОГРАД СЛОБОДАН АЋИМОВИЋ, ВЕЉКО МИЈУШКОВИЋ
9. ПСИХОЛОГИЈА ПОТРОШАЧА ЗА ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКИХ ШКОЛА ЗУНС, БЕОГРАД 2010 БОРА КУЗМАНОВИЋ, ИВАН ШТАЈНБЕРГЕР
10. ДНЕВНИК ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ ЗА ТРЕЧИ РАЗРЕД ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ЗУНС, БЕОГРАД, 2015. СЛАВИЦА БОЖИЋ, ГОРДАНА ВУЈОШЕВИЋ, МАРИЦА КНЕЖЕВИЋ
Date: jun 19th, 2017 | Categories: Događaji | By: | Comments: 0

Aleksandar Filipović

Prof. Računarstva i informatike

Leave a Reply

Message:*

Name:*

Email:*

Website: