СПИСАК УЏБЕНИКА – ЕКОНОМИЈА

ЕКОНОМИЈА

1. РАЗРЕД

Р.БР. НАЗИВ КЊИГЕ ИЗДАВАЧ АУТОР
1. Српски језик-Читанка за први разред гимназија и средњих стручних школа Клет Миодраг Павловић, Весна Ломпар
2. Енлески језик- Solutions (pre-intermediate) Oxford/Logos Tim Falla, Paul A. Davies
3. Историја за први разред стручних школа Завод за уџбенике, Београд Драгољуб М. Кочић
4. Математика за први разред стручне школе са три 3 часа недељно Завод за уџбенике, Београд, (21178*) Радивоје Деспотовић, РаткоТошић, Бранимир Шешеља
5. Информатика за први разред гимназије Клет, Београд Филип Марић
6. Биологија-екологија за први разред економске школе Завод за уџбенике, Београд Драгослав Маринковић, Бранка Стевановић, Катица Пауновић
7. Хемија за први разред економске школе Завод за уџбенике, Београд Радивој Николајевић
8. Основи економије за први разред економске школе Завод за уџбенике, Београд Драгана Богдановић, Гордана Иванишевић
9. Пословна економија за први разред економске школе Завод за уџбенике, Београд Божидар Ставрић, Благоје Пауновић, Петар С. Бојовић
10. Канцеларијско пословање и кореспонденција за први разред економске школе Дата Статус ВеснаРатков, АнитаМладеновић
11. Рачуноводство за први разред економске школе и збирка задатака из рачуноводства Завод за уџбенике, Београд Вера Познанић Леко, Катица Станисављевић Јасмина Мугоша

2. РАЗРЕД

Р.БР. НАЗИВ КЊИГЕ ИЗДАВАЧ АУТОР
1. Српски језик-Читанка за други разред гимназија и средњих стручних школа Клет Миодраг Павловић, Весна Ломпар, Александра Антић
2. Енглески језик -Solutions (intermediate) Oxford/Logos Tim Falla, Paul A. Davies
3. Историја за средње стручне школе Завод за уџбенике, Београд Иван Бецић
4. Основи економије за други разред економске школе Завод за уџбенике, Београд Драгољуб Драгишић, Богдан Илић, Бранко Медојевић, Милован Павловић
5. Пословна економија за други разред економске школе Завод за уџбенике, Београд Светлана Кисић, Мира Павловић
6. Рачуноводство и збирка задатака за трећи разред економске школе Завод за уџбенике, Београд Вера Познанић, Катица Станисављевић Мугоша, Валентина Малешевић
7. Савремена пословна кореспонденција за други разред економске школе Завод за уџбенике, Београд Елизабета Марковић, Мирослава Грујић, Милена Стегеншен
8. Комерцијално познавање робе за други разред економске школе Завод за уџбенике, Београд Мила К. Јанчетовић
9. Географија за други разред економске школе Завод за уџбенике, Београд Јован Илић, Владимир Ђурић, Томислав Ракићевић, Никола Ђорђевић, Драган Родић
10. Математика за четворогодишње школе са три часа недељно Завод за уџбенике, Београд (22179*) Бранимир Шешеља

3. РАЗРЕД

Р.БР. НАЗИВ КЊИГЕ ИЗДАВАЧ АУТОР
1. Српски језик-Читанка за трећи разред гимназије и средњих школа и граматика Клет Љиљана Бајић, Миодраг Павловић, Зона Мркаљ, Весна Ломпар, Александра Антић
2. Енглески језик-Real life (intermediate) Pearson Sarah Cunningham, Peter Moor
3. Социологија за четврти разред гимназије и трећи разред Клет Владимир Вулетић
4. Математика за трећи разред четворогодишње школе (правно административне, економске..) (23178*) Завод за уџбенике, Београд Владислав Милошевић, Миодраг Ивовић
5. Национална економија за четврти разред трговинске школе, образовни профил трговински техничар и аранжер у трговини Завод за уџбенике, Београд Гојко Рикаловић, Стеван Деветаковић, Биљана Јовановић Гавриловић, Марица Кнежевић
6. Пословна економија за трећи разред економске школе Дата Статус Ђорђе Каличанин, Драган Лончар
7. Рачуноводство и збирка задатака за други разред економске школе Завод за уџбенике, Београд Вера Позанић-Леко, Валентина Малешевић
8. Статистика и збирка задатака за трећи и четврти разред економске, правно-биротехничке и угоститељско-туристичке школе Завод за уџбенике, Београд Милена Жижић, Марија Видић, Милан Вукосављевић
9. Монетарна економија за трећи разред економске школе Завод за уџбенике, Београд Александар Живковић, Жарко Ристић, Ружица Ђорђевић
10. Пословна информатика за трећи разред економске школе Завод за уџбенике, Београд Маринчић Драган
11. Уставно и привредно право за трећи разред економске школе Дата Статус Ј. Вукадиновић

4. РАЗРЕД

Р.БР. НАЗИВ КЊИГЕ ИЗДАВАЧ АУТОР
1. Српски језик-Читанка и граматика за четврти разред гимназије и средњих стручних школа Клет Миодраг Павловић, Љиљана Бајић, Зона Мркаљ, Весна Ломпар, Александра Антић
2. Енглески језик- Real life (upper-intermediate) Pearson Sarah Cunningham, Jonathan Bygrave
3. Математика са збиром задатака за четврти разред економског смера Завод за уџбенике, Београд Радич Вучићевић, Милорад Ђорђевић, Миливоје Лазић
4. Основи економије за четврти разред економске школе Завод за уџбенике, Београд Милорад Унковић
5. Пословна економија за четврти разред економске школе Дата Статус Ђорђе Каличанин, Саша Вељковић, Драган Лончар, Зоран Богетић
6. Рачуноводство и збирка задатака за четврти разред економске школе Завод за уџбенике, Београд Валентина Малешевић, Вера Коџо
7. Статистика и збирка задатака за трећи и четврти разред економске, правно-биротехничке и угоститељско-туристичке школе Завод за уџбенике, Београд Милена Жижић, Марија Видић, Милан Вукосављевић
8. Право за четврти разред економске школе Завод за уџбенике, Београд Н. Суботић Констатиновић, Б. Мијатовић
9. Монетарна економија и банкарство за четврти разред економске школе Завод за уџбенике, Београд Александар Живковић, Борко Крстић, Петар Бојовић
10. Пословна информатика за четврти разред економске школе Завод за уџбенике, Београд Маринчић Драган
11. Маркетинг за четврти разред економске школе Завод за уџбенике, Београд С. Ловрета, Ј. Аџић, Х. Ханић
Date: jun 19th, 2017 | Categories: Događaji | By: | Comments: 0

Aleksandar Filipović

Prof. Računarstva i informatike

Leave a Reply

Message:*

Name:*

Email:*

Website: