СПИСАК УЏБЕНИКА – ГИМНАЗИЈА

ГИМНАЗИЈА

1. РАЗРЕД

Р.БР. НАЗИВ КЊИГЕ ИЗДАВАЧ АУТОР
   1 Читанка и граматика за 1. разред гимназије и средње стручне школе Kлет М. Павловић
   2 Solutions (pre-intermediate) Oxford / logos T.Falla, P.A Davies
   3 Le français…j’aime! Завод за уџбенике С.Тудурић, Ж.Баратовић, А.Топољски
   4 До встречи в россии Завод за уџбенике Б.Вићентић, М.Папрић, В.Лазаревић-Вуловић
   5 Латински језик за 1. разред гимназије Завод за уџбенике М.Пакиш, Д.Димитријевић
   6 Математика за 1. разред средње школе

Збирка задатака из математике за 1. разред с.ш.,

Завод за уџбенике П.Миличић, В.Стојановић, З.Каделбург, Б.Шешеља

В.Сотировић, Д.Липовац, В.Стојановић

   7 Физика 1, уџбеник за 1. разред гимназије,

Физика 1-збирка задатака и тестова за 1. разред гимназије

Нови логос

 

Круг

М.Богдановић, Г.Попарић

Н.Чалуковић

   8 Општа хемија за 1. разред с.ш. Логос Т.Недељковић, Л.Стефан
   9 Биологија за 1. разред гимназије и пољопривредне школе ЗУНС Н.Шербан, М.Цвијан, П.Јанчић,
  10 Историја за 1. разред гимназије ЗУНС Т. Катић, Д.Илијин
  11 Географија за 1. разред гимназије Завод за уџбенике Љ.Гавриловић, Д.Гавриловић
  12 Информатика за 1. разред гимназије Клет Ф.Марић
  13 Ликовна култура за гимназије и стручне школе Завод за уџбенике В.Галовић, Б.Гостовић
  14 Музичка култура за гимназију ЗУНС С.Маринковић

2. РАЗРЕД

Р.БР. НАЗИВ КЊИГЕ ИЗДАВАЧ АУТОР
   1 Читанка и граматика за 2. разред гимназије и средње стручне школе Клет М.Павловић
   2 Solutions (intermediate) Oxford / logos T.Falla, P.A Davies
   3 Le français…j’aime!, Француски језик за 2. разред средње школе Завод за уџбенике С.Тудурић, Ж.Баратовић, А.Топољски
   4 До встречи в России 2 Завод за уџбенике Б.Вићентић, М.Папрић
   5 Латински језик за 2. разред гимназије Завод за уџбенике М.Пакиш, Т.Киселички Ваш, М.Кисић
   6 Математика за 2. разред средње школе

Збирка задатака из математике за 2.разред гимназије

Завод за уџбенике

 

Завод за уџбенике

Г.Војводић, В.Петровић, Р.Деспотовић, Б.Шешеља

В.Мићић, С.Огњановић, Ж.Ивановић

   7 Физика за 2. разред гимназије општег типа и друштвено језичког смера

Физика 2- збирка задатака и тестова за 2. разред гимназије

Завод за уџбенике

 

Круг

М.Распоповић, Ј.Штрајчић, З.Распоповић

Н.Чалуковић

   8 Неорганска хемија за 2. разред гимназије, природно – математичког и општег смера Завод за уџбенике С.Рајић, Л.Стефан
   9 Биологија за 2. разред гимназије општег смера Завод за уџбенике Б.Петров, М.Калезић, Р.Коњевић
  10 Историја за 2. разред гимназије ЗУНС М.Шуица
  11 Географија за 2. разред гимназије Логос С.Вујадиновић, Д.Шабић
  12 Рачунарство и информатика за 2. разред гимназије ЗУНС Н.Клем
  13 Психологија за 2. разред гимназије Логос Б.Милојевић Апостоловић
  14 Ликовна култура за гимназију и стручне школе Завод за уџбенике В.Галовић, Б.Гостовић
  15 Музичка култура за гимназију ЗУНС С.Маринковић

3. РАЗРЕД

Р.БР. НАЗИВ КЊИГЕ ИЗДАВАЧ АУТОР
   1 Читанка и граматика за 3. разред гимназије и средње стручне школе Клет М.Павловић
   2 New opportunities (upper intermediate) Pearson Longman / Akronolo M.Harris, D.Mower, A.Sikorzynska
   3 Quoi de neuf? Завод за уџбенике С.Бошковић Клос, Т.Деспотовић Ћурчић, В.Јовановић
   4 До встречи в россии 3 Завод за уџбенике Б.Марић, М.Папрић, В.Лазаревић – Вуловић
   5 Математика са збирком задатака за 3. разред с.ш Завод за уџбенике Ј.Кечкић
   6 Физика 3, уџбеник и збирка задатака и тестова за 3. разред гимназије Круг Н.Каделбург, К.Панић
   7 Органска хемија за 3. разред гимназије општег типа и природно-математичког смера Логос Т.Недељковић
   8 Биологија за 3. разред гимназије општег смера ЗУНС Г.Цвијић, Ј.Ђорђевић, Н.Недељковић
   9 Историја за 3. разред гимназије Фреска Р.Љушић
  10 Географија за 3. разред гимназије Завод за уџбенике М.Грчић, С.Станковић, Љ.Гавриловић, М.Степић, С.Радовановић, С.Ђурђић
  11 Рачунарство и информатика за 3. разред гимназије Завод за уџбенике С.Матковић, Д.Вуковић, М.Ђуришић
  12 Логика за 3. разред гимназије и средње стручне школе Завод за уџбенике М.Марковић
       

4. РАЗРЕД

Р.БР. НАЗИВ КЊИГЕ ИЗДАВАЧ АУТОР
   1 Читанка и граматика за 4. разред гимназије и средње стручне школе Клет М.Павловић
   2 Real life (upper intermediate) Pearson / Akronolo S.Cunningham, J.Bygrave
   3 Француски језик за гимназију Завод за уџбенике Н.Петровић, В.Станојевић
   4 До встречи в России 4 Завод за уџбенике Б.Вићентић, М.Папрић
   5 Математика са збирком задатака за 4. разред средње школе Завод за уџбенике М.Обрадовић, Д.Георгијевић
   6 Физика 4, уџбеник са збирком задатака за 4. разред гимназије Круг Н.Чалуковић
   7 Хемија за 4. разред гимназије Завод за уџбенике С.Велимировић, Ј.Петровић
   8 Биологија за 4. разред гимназије општег смера ЗУНС Д.Цветковић, Д.Лакушић, Г.Матић, А.Кораћ, С.Јовановић
   9 Историја за 4. разред гимназије ЗУНС М.Павловић
  10 Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије Завод за уџбенике С.Матковић, Д.Вуковић, М.Ђуришић
  11 Филозофија Логос М.Радић Тадић
  12 Социологија за 4. разред гимназије и средње стручне школе Клет В.Вулетић
  13 Устав и права грађана за 4. разред гимназије и стручне школе Клет М.Гачановић
Date: jun 19th, 2017 | Categories: Događaji | By: | Comments: 0

Aleksandar Filipović

Prof. Računarstva i informatike

Leave a Reply

Message:*

Name:*

Email:*

Website: